Planteringshjälp

Vid sidan av stumpbortagning erbjuder vi olika planteringsrelaterade tjänster som gör det möjligt att snabbt ersätta borttagna träd eller stumpar.

Det är vanligt förekommande att kunderna kommer till oss med önskemål om att utrymmet som uppstår efter att en stump frästs bort görs i ordning för någon form av ny plantering.

Vi har flera olika redskap och metoder för att göra ytan där stumpen låg till en levande plats på nytt och med hjälp av vår maskin (Multione 8.4s) har vi möjlighet att hjälpa till med både små och stora planteringar.

 

Trädplanteringsborr

Vår unika trädborr kan borra ett hål 100 cm brett och 150 cm djupt på 1 minut beroende på jordens kvalitet. Borrhuvudet tar lätt bort stora stenar och gamla rötter under borrning och på grund av maskinens låga vikt och manövrerbarhet blir det liten eller ingen skada på arbetsmiljön.

 

Klou

Är ett redskap som som vi använder oss av vid borttagning av tungt virke och grenar. Med hjälp av den kan vi lyfta över 500 kg tunga bitar utan några problem. Skulle du behöva hjälp med markröjning, skogsbruk, trädodling eller stormskadade träd så har vi allt som behövs.

 

Minigrävare

Är en effektiv lösning för mindre grävjobb såsom diken för häckhyvling eller dräneringskanaler för plantering. Vår minigrävare har en 90° roterande arm (45° till höger och 45° till vänster) med en 40 cm skopa och kan gräva ner till ett djup av 150 cm. Tack vare maskinens låga vikt och manövrerbarhet kommer den inte att orsaka någon märkbar skada på arbetsmiljön.

 

Kombinationsgrävskopa

Används huvudsakligen för att återställa marken efter att arbetet med stubbfräsning är avklarat. Skopan har många användningsområden som t ex att ösa, gräva, sortera och dumpa jord. Vi använder den i första hand för att ta bort det övre lagret av flis efter slipning och återföra ny jord för att göra området redo för plantering av gräsfrön eller för att lägga ut gräsrullar.

Se även